دوره تخصصی آموزش صفحه آرایی نشریات علمی

سیناوب دوره آموزش مجازی صفحه آرایی را در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خویش برگزار می‌کند. 

 در این دوره مباحث مورد نیاز برای صفحه آرایی استاندارد نشریات علمی با توجه به آخرین استاندارد های بین المللی و همچنین آموزش صفحه آرایی با نرم افزارهای Word و InDesign به همراه بیان تفاوت های اساسی این نرم افزارها جهت انتخاب و نیازسنجی بهتر نشریه برای استفاده از هرکدام از این برنامه ها  ارائه خواهد شد

سرفصل دروس
جلسه اول
-    دسته بندی نرم افزارهای واژه پرداز و صفحه آرایی
-    معرفی ویژگی های مورد استفاده نرم افزار MS Word جهت امور ویراستاری و صفحه آرایی
-    پرسش و پاسخ

جلسه دوم
-    تعریف یک مقاله علمی استاندارد
-    پیاده سازی و ایجاد یک تمپلیت برای نشریه در چهارچوب مقالات علمی
-    پرسش و پاسخ

جلسه سوم
-    صفحه آرایی یک مقاله نمونه
-    پرسش و پاسخ

جلسه چهارم
-    بازبینی اجمالی مقالات صفحه آرایی شده و اعلام نقاط قوت و ضعف آنها
-    پرسش و پاسخ

جلسه پنجم
-    معرفی نرم افزار InDesign
-    آموزش نرم افزار InDesign

-    پرسش و پاسخ

جلسه ششم

-    ادامه آموزش نرم افزار InDesign
-    تعریف یک فایل اولیه و مشخصات مارجین بندی
-    پرسش و پاسخ

جلسه هفتم

-    ورود متن از نرم افزار ورد
-    ورود تصاویر از نرم افزار ورد
-    ورود جداول از نرم افزار ورد
-    تعریف شماره صفحات
-    تعریف صفحات Maste page
-    پرسش و پاسخ

جلسه هشتم

-    پیاده سازی یک طرح اولیه -تمپلیت
-    صفحه آرایی مقاله نمونه
-    پرسش و پاسخ

 

جلسه نهم
-    بررسی مقالات صفحه آرایی شده
-    پرسش و پاسخ
 

رزومه مدرس کارگاه

 مهندس اردوان رضایی مدیر واحد سیناوب پلاس سیناوب است و یبش از سه سال با سیناوب و بیش از ده سال است که با نشریات علمی مختلف همکاری داشته است. ایشان تجربیات ارزشمندی در صفحه آرایی نشریات علمی دارند و تجربه خود را در این دوره به صورت عملی با شما به اشتراک خواهند گذاشت.

زمان برگزاری:  یکشنبه ها ساعت 16 الی 17:30


ثبت نام