آدرس: تهران، خیابان شهید تیموری، مترو شریف، خیابان حبیب زادگان، پلاک 69، مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف، طبقه دوم، واحد24
کد پستی: 1459996599
صندوق پستی:تهران، خیابان جلال آل احمد، جنب بیمارستان شریعتی، دانشگاه تربیت مدرس کد پستی 1411713116 صندوق پستی شرکت شریف پردازشگر دانش 378
 
☏ تلفن های شرکت:
021-91018328