با توجه به اهمیت آموزش آنلاین وجود سیستم های مدیریت برگزاری جلسات در کنار سامانه آموزش آنلاین ضروری است. به این منظور شرکت شریف پردازشگر دانش سیستم BigBlue Button  را به صورت اختصاصی برای دانشگاه ها و موسسات علمی نصب و راه اندازی می کند. این سیستم با نام درسا به زبان فارسی شخصی سازی شده است و برای استفاده دانشگاه ها و موسسات علمی بر روی سرور های اختصاصی با مشخصات مناسب و پهنای باند نامحدود راه اندازی می شود.

برای کامل شدن فرآیند آموزش لازم است تا هر دانشجو با دریافت آموزش های بیشتر و تمرین های مرتبط با هر بخش به دروس ارائه شده در هر جلسه تسلط پیدا کند. برای این امر سامانه Canvas  در اختیار دانشگاه یا موسسات علمی قرار می گیرد تا مدیریت کلاس به صورت غیرحضوری به خوبی انجام گیرد و سابقه تمرین، آزمون های دانشجو در این سیستم باقی می ماند و در نهایت با برگزاری آزمون نهایی در همین سیستم نمرات دانشجویان از طریق همین سیستم اعلام می گردد. بنابراین این سیستم کلیه پروسه های لازم برای برگزاری جلسات آنلاین را فراهم می کند.

در این شرایط اهمیت برگزاری کلاس های آنلاین بر کسی پوشیده نیست اما نکته مهم تولید محتوای مناسب و تمرین های کافی در کنار برگزاری جلسات آنلاین است تا پس از برگزاری هر جلسه دانشجویان با مراجعه به تمرینات و محتوای نکمیلی تسلط کافی پیدا کنند. یکی از مشکلات کلاس های آنلاین دوری استاد و دانشجو است که در نتیجه آن اساتید از میزان فراگیری محتوا و میزان مشارکت دانشجو در دروس خود اطلاع نمی یابند. با استفاده از این سیستم اساتید در جریان کامل میزان مشارکت دانشجو در محتوای تمرینی قرار می گیرند.

سامانه مدیریت آموزشی درسا با استفاده از دو ابزار open source این امکان را فراهم می کند تا کلاس های آنلاین خود را برگزار نمایید و تمرین و آزمون های مورد نیاز را در اختیار دانشجو قرار دهید. محتوای لازم هر درس از طریق این سیستم اطلاع رسانی می شود.